SOLÁRNÍ VAKUOVÉ TRUBICOVÉ KOLEKTORY
pro ohřev vody a přitápění

Solární vakuový trubicový kolektor Pramen

56 980 Kč včetně DPH
za 4 kolektory a příslušenství!!!
Plocha kolektorů 11,95 m2

Podívejte se na leták v pdf Solární vakuové kolektory Pramen

Výhody:

"SLUNCE VÁM FAKTURU NEPOŠLE "Součástí dodávky pro šikmou střechu v ceně 56 980 Kč je toto příslušenství:

Technické změny vyhrazeny

Ukázky komponentů

Solární regulátor DeltaSolBS Čerpadlová jednotka Flexibilní trubice Nemrznoucí kapalina
Expanzní nádoba Termostatický směšovací ventil Šroubení Háky k uchycení na střechu

Výkon solárních kolektorů Pramen

Sluneční záření

V české republice je (dle dat CHMI) průměrný roční úhrn globálního záření:

Sluneční svit a oblačnost

Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu v hodinách (dle CHMI):
Průměrné ozáření je tedy:

Závěr

Z těchto hodnot je zřejmé, že průměrné ozáření v ČR se pohybuje okolo 700 W/m2 V přiložené tabulce tedy najdeme odpovídající výkon na jednotlivý kolektor (12 trubicový cca 554,4 W/kolketor a pro 18 trubicový 807,8 W/kolektor). Vynásobíme-li tuto hodnotu ročním úrhem doby trvání slunečního svitu dostaneme celkový roční vyrobený výkon v kWh.

Výstupní výkon je vyjádřen ve W na jeden kolektor

  Ozáření
  12 trubek 18 trubek 22 trubek 12 trubek 18 trubek 22 trubek 12 trubek 18 trubek 22 trubek
Tm - Ta v K 400 W/m2 400 W/m2 400 W/m2 700 W/m2 700 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2 1000 W/m2 1000 W/m2
10 338,0 493,2 585.9 613,9 894,8 1064.2 889,7 1314,4 1542.3
30 278,5 406,4 482.8 554,4 807,8 961.1 830,2 1209,4 1439.2
50 219,0 316,3 380.0 494,4 718,9 857.0 770,7 1119,4 1336.0
© 2012 EuroHolding Bohemia, s.r.o